DOŁĄcz DO GRONA SPECJALISTÓW

O STUDIACH

Dlaczego warto wybrać nasze studia podyplomowe?
Go to STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

Program przewiduje 94 godzin ćwiczeń laboratoryjnych, 70 godzin zajęć projektowych, 40 godzin wykładów.
Duża ilość zajęć w formie indywidualnej pracy na stanowisku komputerowym pozwala na poznanie profesjonalnych narzędzi oraz nabycie umiejętności praktycznych.

Go to DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY

DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY

Grono wykładowców tworzą doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Poznańskiej, którzy łączą pracę badawczą z działalnością wdrożeniową.
Wśród prowadzących zajęcia znajdują się także znakomici praktycy, przedstawiciele współpracujących z uczelnią wiodących przedsiębiorstw produkcyjnych.

Go to DODATKOWE KORZYŚCI

DODATKOWE KORZYŚCI

Słuchacze naszych studiów mają możliwość uczestniczenia w kursie Integrated Design Engineer.
Kurs jest prowadzony w systemie e-learningu i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym poświadczonym certyfikatem uznanym na rynku europejskim.

NASI WYKŁADOWCY

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy specjalizujący się w obszarach zgodnych z tematyką studium. Do zajęć projektowych zapraszani są inżynierowie z przemysłu, praktycy z dużym doświadczeniem w dziedzinie zastosowania komputerowych systemów inżynierskich.

dr inż. FILIP GÓRSKI

techniki wirtualnego projektowania
Pomysłodawca oraz wykonawca licznych systemów interaktywnego wspomagania projektowania oraz aplikacji wirtualnej rzeczywistości. Współpracował między innymi z takimi markami jak: Solaris Bus & Coach S.A, Black Red White S.A. , IBP Instalfittings, Uniwersytet Medyczny.

dr inż. WIESŁAW KUCZKO

drukowanie 3D w szybkim prototypowaniu, techniki inżynierii odwrotnej
Opiekun Laboratorium Szybkiego Wytwarzania w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji, współpracuje z przemysłem w zakresie wytwarzania prototypów. W 2012r. dr inż. W. Kuczko opracował i opatentował metody wytwarzania prototypów kompozytowych.

dr inż. DAMIAN GRAJEWSKI

zarządzanie dokumentacją projektową, projektowanie technologii w systemach CAD/CAM
Obszar: zastosowanie technologii wirtualnych i haptycznych w procesie projektowania, badanie efektywności szkolenia ręcznych operacji montażowych z zastosowaniem technik VR, symulacje warunków panujących na stanowisku pracy przy wsparciu technologii wirtualnych.

dr inż. ROMAN KONIECZNY

zintegrowane systemy projektowania, projektowanie technologii w systemach CAD/CAM

dr inż. PRZEMYSŁAW ZAWADZKI

projektowanie technologii
w systemach CAM
Obszar zainteresowań naukowych: inżynieria odwrotna, szybkie prototypowanie, systemy CAD.

dr inż. Jacek Diakun

symulacja komputerowa,
zarządzanie dokumentacją
Obszar zainteresowań naukowych: modelowanie i symulacja procesów
(ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych) oraz modelowanie wyrobu ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich etapów jego cyklu życia.

dr inż Wojciech Ptaszyński

programowanie obrabiarek CNC
Obszar zainteresowań naukowych: badania obrabiarek sterowanych numerycznie, konstrukcja maszyn i urządzeń, napędy maszyn technologicznych.